Vinogradarstvo

1 September 2023

Spada u jednu od najopasnijih štetočina poljoprivrednih kultura, zbog svoje izražene polifagnosti (250 gajenih biljaka).

14 July 2023

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

21 July 2022

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

8 December 2021

Kraj novembra meseca sa sobom donosi period priprema za sadnju voća i vinove loze.

8 November 2021

Uzgoj vinove loze u Srbiji oduvek je predstavljalo značajnu granu poljoprivrede.

25 August 2021

Zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi šarka i dozrevanja bobica, dok je berba ranih sorti u toku na mnogim lokalitetima u našoj zemlji.

21 May 2021

Povoljni vremenski uslovi za razvoj patogena, zahtevaju intenzivnije mere zaštite vinove loze u periodu razvoja pred početak cvetanja, kao i u precvetavanju.

7 April 2021

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama.

4 April 2021

U početnim fazama razvoja vinove loze neophodno je preventivnu zaštitu bazirati u pravcu suzbijanja prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti i štetnih vrsta grinja.

10 February 2021

Za ostvarivanje što većih i kvalitetnijih prinosa, potrebno je zaštititi seme na adekvatan način.