Galenika Fitofarmacija | Crop Farming Single

Ratarstvo

Novo u ponudi - Duplex pro - vrhunska zaštita pšenice i šećerne repe od prouzrokovača bolesti

30 May 2022

Biljne bolesti na pšenici i šećernoj repi mogu značajno uticati na smanjenje prinosa. Upravo iz ovih razloga, primena fungicida, predstavlja osnov dobrih prinosa kako pšenice, tako i šećerne repe.

Blumeria graminis
Fusarium spp.
Cercospora beticola

Duplex pro - fungicid sadrži kombinaciju dve aktivne materije (protiokonazol + azoksistrobin), koje pripadaju različitim hemijskim grupama i koje imaju različite mehanizme delovanja na patogene. Obe komponente pokazuju sistemično delovanje i visoku efikasnost u suzbijanju biljnih bolesti, a njihova kombinacija pruža maksimalnu zaštitu useva šećerne repe i pšenice.

Duplex pro

Duplex pro uspešno suzbija pepelnicu i fuzarioze klasa pšenice, kao i pegavost lista šećerne repe!

Gajena biljka Patogen Količina primene Vreme primene
Pšenica pepelnica

fuzarioza klasa
0,8 l/ha kada postoje uslovi za zaražavanje

tokom fenofaze cvetanja
Šećerna repa pegavost lista 0,8 l/ha preventivno, tokom intenzivnog porasta, po pojavi prvih simptoma, a pre ostvarivanja uslova za širenje oboljenja
Karenca: pšenica 35 dana, šećerna repa 21 dan.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Detaljnije u prilogu