Ratarstvo

Efikasna zaštita semena od zemljišnih štetočina

22 February 2023

U narednom periodu očekujemo početak setve šećerne repe, kukuruza i suncokreta. Pre početka setve pomenutih useva podsetimo se značaja suzbijanja zemljišnih štetočina.

Kako do sigurne zaštitite semena od napada zemljišnih štetočina?

Kako bi obezbedili siguran rast i razviće gajenih useva, neophodno je uz setvu primeniti granulisane insekticide.

Najveću opasnost za posejano seme predstavljaju larve skočibuba i gundelja (žičnjaci i grčice), koje su i najčešće prisutne zemljišne štetočine. Žičnjaci su prisutni u svim područjima, dok su grčice češće prisutne u brdskim i vlažnijim predelima.

Naročito rasprostranjen insekt je skočibuba, a njene larve (žičnjaci) izazivaju velike štete na svim navedenim kulturama. Larve su žute boje, uskog i tvrdog tela, a mogu narasti i do 35 mm. Opasnost predstavljaju za seme koje je nabubrilo i klija, ali i za mlade biljke čijim se podzemnim delovima hrane i uzrokuju uvenuće istih. Kada se u zemlji nalazi samo seme ili mlada biljka, to predstavlja jedinu hranu za ove štetočine. Dolazi do smanjenja procenta rodnosti (umanjen je željeni skop biljaka), a izazivaju i oštećenja i propadanja mladih biljaka. Najčešće jaja polažu na zemljišta sa niskom i gustom vegetacijom, jer se u tim uslovima dešavaju manje promene temperature i adekvatna je vlažnost prizemnog sloja zemljišta.

Zemljišne štetočine
Setva

Larva gundelja (grčica) može biti pogubna za useve kukuruza, suncokreta i šećerne repe. Počinje sa ishranom kada temperatura zemljišta dostigne od 8 do 10°C. Ove štetočine izazivaju postepeno sušenje biljaka i njihov zaostatak, te se moraju suzbijati pre ili u toku setve, jer kasnije, u daljim fazama, to nije moguće učiniti. Larve su beličaste boje i kod nekih vrsta mogu da narastu i do 80 mm.

Tekton uspešno suzbija žičnjake i ostale zemljišne štetočine! Izaziva trenutno trovanje larvi i brzo uginuće zemljišnih štetočina. Prednost preparata Tekton je da je praktično nerastvorljiv u vodi, pa nema opasnosti od ispiranja i gubitka aktivne materije usled razblaženja.

Tekton se u usevima kukuruza i suncokreta primenjuje u količini od 7-10 kg/ha, istovremeno sa setvom, depozitorima u zonu redova. U usevu šećerne repe primenjuje se u količini od 5-7 kg/ha, istovremeno sa setvom, depozitorima za granule, u zonu redova.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pogledajte/ preuzmite prospekt TEKTON u formatu.