Galenika Fitofarmacija | Crop Farming Single

Ratarstvo

Faza mirovanja vegetacije - pogodna za zaštitu lucerke od korova

11 February 2022

Lucerka predstavlja značajnu ratarsku kulturu zbog svog superiornog sadržaja proteina i odlične svarljivosti u poređenju sa drugim izvorima stočne hrane.

Potiče iz Azije, a uzgaja se prvenstveno zbog sena i stočne hrane. Višegodišnja je biljka sa dubokim korenovim sistemom. Prisustvo korova u lucerištima može umnogome da naruši kvalitet stočne hrane. Biljke koje samoniklo rastu i gde čovek ne želi njihovo prisustvo, možemo defenisati kao korovske biljke. Kako bi suzbili neželjene korovske vrste koristimo herbicide specijalizovane za takvu namenu.

U praksi je sve češći tretman zaštite lucerke od korova tokom perioda mirovanja vegetacije. Ovim tretmanom obezbeđujemo lucerki neometan rast i razvoj, bez prisustva korova od samog početka vegetacije. Nakon tretmana, tokom perioda mirovanja vegetacije, lucerišta ostaju "čista", bez prisustva neželjenih korovskih biljaka. Kvalitet stočne hrane u lucerištima značajno je bolji, a sadržaj vitamina, minerala i proteina na visokom nivou.

Lucerka

Velton WG suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Nakon aplikacije usvaja se korenom i listom, i transportuje u nadzemne delove biljke. Poseduje slabiju vertikalnu pokretljivost u zemljištu, što mu obezbeđuje dugotrajno delovanje. Doza primene iznosi 0,5-1,0 kg/ha, u zavisnosti od tipa zemljišta. Suzbija najčešće korovske vrste u lucerištima kao što su pepeljuga, mrtva kopriva, tušt, tarčužak... Dozvoljena je primena isključivo u zasnovanoj lucerki koja je starija od 12 meseci.

ili

Okvir suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Usvaja se lišćem i korenom korovskih biljaka. Suzbija veliki broj korovskih vrsta, kao što su ljutić, dvornik, štir... Okvir predstavlja efikasno rešenje za suzbijanje korovske biljke štavelj (kiseljak). Doza primene iznosi 15-20 g/ha, uz dodatak okvašivača Alteox T Prima 0,2%. Dozvoljena je primena isključivo u zasnovanoj lucerki koja je starija od 12 meseci.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!