Galenika Fitofarmacija | Crop Farming Single

Ratarstvo

Fuzarioza klasa, zaštita pšenice od bolesti i prihrana useva

9 May 2022

Tretman klasa pšenice protiv bolesti predstavlja neophodnu meru zaštite i potrebno ga je obaviti na početku cvetanja kako bi sprečili gljivice (fuzarioze) da nanesu štetu. Ovim tretmanom poboljšavamo kvalitet zrna i rod pšenice.

Fuzariozu klasa pšenice prouzrokuje fitopatogena gljiva iz roda Fusarium, a štete koje nastaju ogledaju se u smanjenom prinosu i lošijem kvalitetu zrna. Infekcija prouzrokovačem fuzarioze klasa ostvaruje se u cvetanju, u kišnim danima koji podižu relativnu vlagu vazduha, kao i toplo vreme u toj fazi.

Galenika-Fitofarmacija je obezbedila efikasna i ekonomična rešenja, dokazana u praksi, za suzbijanje biljnih bolesni pšenice:

Pylon 0,8 l/ha
ili
Duplex pro 0,8 l/ha
ili
Pylon plus 0,5 l/ha

Pšenica

U suzbijanju fuzarioza klasa pšenice najbolje je primeniti fungicide na početku cvetanja, kada je 5-10% izbačenih prašnika iz klasa.

Suzbijanje štetnih insekata treba obaviti pravovremeno, jer i štetni insekti mogu značajno uticati na smanjenje prinosa. U tu svrhu koristimo insekticid Polux sa dozom primene 0,3 l/ha.

Primer kombinacije za II tretman u pšenici:

Pylon plus 0,5 l/ha
+
Polux 0,3 l/ha
+
Activeg Vegetative 3 l/ha

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Detaljnije u prilogu