Ratarstvo

Novi herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u kukuruzu od setve do 3. lista

28 February 2024
Logan

Logan je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevima kukuruza, od setve pa sve do 3. lista kukuruza, čime omogućava suzbijanje korova bez žurbe.

AKTIVNA SUPSTANCA

izoksaflutol
(240 g/l preparata)
+
protektant ciprosulfamid
(240 g/l preparata)

Protektant ciprosulfamid ima ulogu u podsticanju metabolizma kukuruza i ubrzavanje neutralisanja herbicida što pokazuje izuzetnu selektivnost herbicida prema gajenim biljkama.

MEHANIZAM DELOVANJA

HRAC: 27 (F2) - Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji sinteze karotenoida što se ispoljava kroz karatkeristični simptom promene boje lista iz zelene u belu (izbeljivanje), nakon čega izbeljivanje prelazi iz nekrozu što dovodi do konačnog uvenuća korovske biljke.

Kukuruz i korov

OSOBINE

  • Odlično se uklapa u antirezistentnoj strategiji
  • Efikasno suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove
  • Dugo drži njivu čistom
  • Reaktivira se sa padavinama
  • Može se kombinovati sa nekim od herbicida kao što su Basar, Rezon, Plamen, Monosan herbi 500
Logan

NAPOMENA

Treba sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive useve i zasade. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati:

  • mesec dana posle primene: kukuruz i krompir (uz jednu plitku obradu zemljišta) ili šargarepa i engleski ljulj (uz jedno oranje)
  • dva meseca posle primene: lucerka i šargarepa (uz jednu plitku obradu) ili sirak i detelina (uz jedno oranje)

U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA)

  • Kukuruz - OVP (obezbeđena vremenom primene)

PAKOVANJE

  • 1 l i 0,5 l