Ratarstvo

Osvrt na žetvu 2022

16 November 2022

Ovih dana ratari užurbano privode kraju žetvu soje i kukuruza. Žetva suncokreta na najvećem delu površina je završena tokom septembra i oktobra meseca. Žetvu soje obeležilo je neujednačeno sazrevanje useva, koje je izazvalo dodatne poteškoće tokom košenja useva.

Na parcelama pod kukuruzom utvrđena su oštećenja od štetnih insekata i prisustvo gljivčnih oboljenja, koja su značajno uticala na smanjenje prinosa, ali i na kvalitet ovogodišnjeg roda. Tokom žetve suncokreta na najvećem broju površina utvrđeno je prisustvo šturih zrna tokom kombajniranja. U periodu kada je kiša bila neophodna, tokom oplodnje i nalivanja zrna, prisutna je minimalna količina padavina što je direktno uticalo na smanjenje prinosa.

Žetva 2022
Žetva 2022

Ove sezone na svim lokalitetima naše zemlje konstatovan je period sušnog vremena. Nedovoljna količina padavina desetkovala je useve i značajno uticala na smanjenje prinosa. Očekivano, prinosi se razlikuju od parcele do parcele, od lokaliteta do lokaliteta. Opšti je utisak da su vremenske prilike značajno umanjile prinos prolećnih useva kukuruza, suncokreta i soje u odnosu na prethodne godine. Na lokalitetima gde su registrovane učestalije padavine, uz primenjenu kompletnu agrotehniku i zaštitu useva, prinos pomenutih useva je zadovoljavajući. Parcele koje su pod zalivnim sistemima, ostvarile su i ove sezone dobre prinose.

Žetva 2022
Žetva 2022

Kukuruz ove godine odlikuju manji klipovi, a zbog ekstremnih temperatura i dugotrajne suše utvrđeno je sporadično prisusvo aflatoksina, koji može izazvati zdravstvene probleme kod životinja i ljudi. Mikotoksini koje proizvode gljive vrste Aspergillus uzročnik su prisustva aflatoksina u kukuruzu. Duga i topla leta, sa niskom vlažnošću vazduha pogoduju širenju ove vrste gljiva. Usled nepovoljnih klimatskih uslova, kao ove sezone, zrna kukuruza pucaju i postaju odlična podloga za prodor i razvoj gljiva. Naravno, gljive iz roda Aspergillus ne stvaraju uvek aflatoksin, količina ovog toksina povećava se ako su povoljni uslovi pod kojima gljive rastu, a ogoman uticaj na razvoj gljiva i količinu aflatoksina koji proizvodi zavisi od konkurentskih odnosa u ishrani - gljive Aspergillus u odnosu na druge gljive.

Soju ove sezone odlikuje, neujednačeno sazrevanje biljaka, mahune koje su baš kao i klipovi kukuruza manje, a unutar mahuna možemo primetiti zrna koja su u odnosu na prethodne sezone manja.

Suncokret ove godine karakterišu manje glave, neujednačeno sazrevanje biljaka, sa velikim brojem šturih zrna.