Ratarstvo

Pojava fitofagnih grinja u usevu soje

12 July 2022

Obilaskom sojišta, na lokalitetima sa malom količinom padavina, utvrđeno je prisustvo fitofagnih grinja. U danima sa visokom dnevnom temperaturom (preko 25°C), niskom relativnom vlagom vazduha, bez padavina, pojava fitofagnih grinja je očekivana. Ukoliko povoljni vremenski uslovi potraju ili utvrdimo prisustvo grinja i nakon padavina, možemo očekivati značajne štete na usevu, izražene kroz smanjenje prinosa.

Stručni tim naše kompanije preporučuje obilazak sojišta i ukoliko se utvrdi prisustvo fitofagnih grinja obavezna je upotreba preparata za suzbijanje grinja. Preporučujemo primenu preparata na bazi a.m. abamektin.

Pojava fitofagnih grinja u usevu soje
Pojava fitofagnih grinja u usevu soje

Utvrđivanje prisustva fitofagnih grinja obavlja se vizuelnim pregledom useva krenuvši od rubnih delova parcele. Redovnim obilaskom parcela možemo na vreme uočiti pojavu i sprečiti štete koje mogu biti značajne. Fitofagne grinje nejčešće se prvo uočavaju na uvratinama parcele, a nakon uvratina, naseljavaju celu parcelu i nastanjuju naličje lista. Hrane se sisanjem biljnih sokova, a listovi soje postepeno žute, suše se, da bi na kraju i otpali. Već nakon nekoliko dana uočavamo jasnu razliku između biljaka na kojima se može utvrditi prisustvo fitofagnih grinja i onih na kojima se pomenute štetočine ne nalaze. Napadnute biljke zaostaju u porastu, formiraju sitne mahune, odnosno sitno zrno. Proteklih godina fitofagne grinje doprinele su značajnom smanjenju prinosa soje. Zbog svega navedenog, ukoliko se utvrdi prisustvo fitofagnih grinja, obavezna je primena preparata na bazi a.m. abamektin.

Opravdanost akaricidnog tretmana zavisi od broja ugroženih biljaka, kao i od prisustva fitofagnih grinja. Ukoliko je naseljen značajan broj biljaka, akaricidni trertman treba obaviti u večernjim časovima i sa većom količinom rastvora po hektaru. Važno je napomenuti i da je kvalitet tretiranja veoma bitan segment u suzbijanju fitofagnih grinja. Tretiranje je potrebno obavi kasno uveče ili noću, kada je temperatura ispod 25°C, sa povećanom količinom rastvora od 200 do 400 l/ha, kako bi ostvarili pun efekat primenjenog preparata.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!