Ratarstvo

Suzbijanje korova u usevima soje, kukuruza i suncokreta nakon setve, a pre nicanja: PREEM tretman

8 April 2024

Značaj tretmana posle setve, a pre nicanja useva je višestruki. U godinama sa prosečnom količinom padavina, gde imamo i dobru predsetvenu pripremu, primenom ovog tretmana značajno umanjujemo opasnost od pojave korova i brzo napredovanje korova u odnosu na gajenu biljku.

Zahvaljujući PREEM tretmanu gajena biljka ima neophodne uslove za povoljan rast i razvoj i visok prinos od samog početka!

Kukuruz

Zaštita KUKURUZA I SUNCOKRETA od korova u tretmanu posle setve, a pre nicanja

Zaštita kukuruza i suncokreta od korova poslednjih godina postaje sve odgovorniji posao.

Na mnogim lokalitetima utvrđena je smanjena osetljivost korovskih biljaka na herbicide koji se koriste za suzbijanje divljeg sirka u kukuruzu, dok je na pojedinim lokalitetima dokazana i rezistencija.

Iz tog razloga je veoma bitno da poznajemo korove u našem ataru.

Na osnovu efikasnosti herbicida primenjenih u prethodnoj godini, uzimajući u obzir sve navedeno za suzbijanje rizomskog sirka, u uslovima standardnih hibrida kukuruza moramo primeniti odličnu strategiju.

Proizvođačima suncokreta dobro je poznata osetljivost ovog useva na prisustvo korova i da se suncokret gaji na manje zakorovljenim parcelama baš iz tog razloga.

Za suzbijanje korova u tretanu posle setve, a pre nicanja preporučujemo primenu sledećih preparata:

BASAR - suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove. Odlično delovanje pokazuje u suzbijanju divljeg sirka iz semena, prosa, ali i štireva i tušteva. Zahvaljujući svom sastavu, obezbeđuje dugo rezidualno delovanje na korovske vrste.

REZON - suzbija jednogodišnje širokolisne korova. Uspešno suzbija i redukuje pojavu mnogih korovski vrsta, od kojih se neki smatraju veoma "agresivnim" korovima: ambrozija, štirevi, pepeljuga, gorušica, mrtva kopriva i drugi.

Basar i Rezon

BASAR PLUS predstavlja kombinaciju s-metolahlora (Basar) i terbutilazina (Rezon). Namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza i suncokreta.

LOGAN je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza, od setve, pa do 3. lista kukuruza. LOGAN efikasno suzbija dilji sirak iz semena, korovski proso, pepeljugu običnu, pepeljugu srcolisnu, veliki dvornik, štir, pomoćnicu, muhar sivi, muhar zeleni, proso korovsko i mnoge druge korove.

Zaštita SOJE od korova u tretmanu posle setve, a pre nicanja

Korovske biljke usvajaju hranljive materije i vodu iz zemljišta, i na taj način ugrožavaju rast i razvoj soje. Praksa je pokazala da suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja značajno umanjuje populaciju korova u kasnijim fazama razvoja soje. Zbog toga je ovaj tretman neophodan u zaštiti soje od korova, jer time obezbeđujemo čistu njivu dugo vremena i dobre uslove za rast i razvoj soje.

Soja

Za suzbijanje korova u tretmanu posle setve, a pre nicanja preporučujemo primenu kombinacije preparata

BASAR
+
VELTON WG

BASAR suzbija jednogodišnje travne i širokolisnih korove. Zahvaljujući svom sastavu, obezbeđuje produženo delovanje na korovske vrste. Odlično dejstvo pokazuje kod suzbijanja divljeg sirke iz semena, prosa korovskog, ali i štireva i tušteva u usevu soje.

VELTON WG suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Nakon aplikacije usvaja se korenom i listom korovskih biljaka i transportuje u nadzemne delove biljke. Poseduje slabiju vertikalnu pokretljivost u zemljištu što mu obezbeđuje dugotrajno delovanje. Suzbija ambroziju, pepeljuge, divlju rotkvu, tarčužak i mnoge druge korove u usevu soje.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!