Ratarstvo

Zaštita kukuruza i suncokreta od korova, tretman posle setve, a pre nicanja

16 March 2023

U godinama sa prosečnom količinom padavina, gde imamo i dobru predsetvenu pripremu, primenom tretmana posle setve, a pre nicanja, značajno umanjujemo opasnost od pojave korova. Zahvaljujući ovom tretmanu gajena biljka ima neophodne uslove za povoljan rast i razvoj, ostvarujući od samog početka kvalitetne uslove za postizanje visokog prinosa. U praksi se pokazalo da suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja značajno umanjuje prisustvo korova u kasnijim fazama rasta i razvića, pa se upravo ovaj tretman, uvrstava kao obavezan u zaštiti kukuruza i suncokreta. Izuzetno je važno primeniti tretman posle setve, a pre nicanja preparatima Basar i Rezon ili gotovim preparatom Basar plus, kako bi smanjili potencijal divljeg sirka, kao i drugih uskolisnih i širokolisnih korova kukuruzu i suncokretu.

Basar + rezon
Basar + rezon
  • BASAR suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove. Odlično dejstvo pokazuje kod suzbijanja divljeg sirka iz semena, prosa, ali i štireva i tušteva. Basar je selektivni zemljišni herbicid na bazi s-metolahlora. Zahvaljujući svom sastavu, obezbeđuje produženo delovanje na korovske vrste.
  • REZON suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. Svoje delovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova. Uspešno suzbija ambroziju, štir, pepeljugu, gorušicu, mrtvu koprivu...
  • BASAR PLUS suzbija jednogodišnje i višegodišnje, uskolisne i širokolisne korove. Sadrži dve aktivne materije, s–metolahlor i terbutilazin radi proširenja spektra delovanja na korovske vrste. Basar plus je gotov proizvod namenjen profesionalcima! Uspešno suzbija štireve, pepeljugu, tatulu, muhar, kao i divlji sirak iz semena...

Radi proširenja spektra delovanja na korovske vrste preporučujemo mešanje preparata Basar + Rezon ili upotrebu gotovog preparara Basar plus.

Preporučene doze primene preparata Basar + Rezon ili Basar plus
kukuruz Basar (1,5 l/ha) + Rezon (2 l/ha)
ili
Basar plus (4,5 l/ha)
suncokret Basar (1,2 l/ha) + Rezon (1,5 l/ha)
ili
Basar plus (3,5 l/ha)

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Prospekt možete pogledati/ preuzeti u formatu.