Galenika Fitofarmacija | Crop Farming Single

Ratarstvo

Zaštita lucerke od korova i štetočina

26 April 2022

Lucerka je višegodišnja biljka koja se najčešće koristi za proizvodnju visoko kvalitetne stočne hrane i često je zastupljena ratarska kultura zbog svog visokog sadržaja proteina odlične svarljivosti. Može se uzgajati kao pašnjak za celogodišnju i namensku ispašu, za seno, silažu, zelenu stočnu hranu, proizvodnju semena…

Kako zaštititi lucerku od korova?

Ukoliko želimo da uzgajamo "čista" lucerišta bez prisustva korova, potrebno je pravovremeno suzbiti korovske biljke. U tu svrhu neophodna je primena herbicida, jer prisustvo korova u lucerki može značajno da naruši kvalitet stočne hrane, odnosno sadržaj vitamina, minerala i proteina.

Za zaštitu lucerke od korova stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje:

 • Kvazar koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Uspešno suzbija: lipicu teofrastovu, štireve, ambroziju, muhare, ali i mnoge druge korovske vrste. Doza primene ovog herbicida iznosi 1-1,2 l/ha. Vreme primene preparata je od prve do treće troliske.
  ili
 • Galbenon koristi se za suzbijanje širokolisnih korova. Efikasno suzbija: pepeljugu, maslačak, dvornike, ljutić, gorušicu, ali i mnoge druge korovske vrste. Doza primene iznosi 2-3 l/ha. Vreme primene pomenutog preparata-kada je lucerka visine 10-15 cm.
  ili
 • Rafal 120 koristi se za suzbijanje travnih korova. Vreme primene herbicida Rafala 120 je od prve do treće troliske. Doza primene iznosi 1,5-2 l/ha.
Zaštita lucerke od korova i štetočina

Koja su rešenja za zaštitu od štetnih insekata?

Ekonomski najznačajnija štetočina lucerke je lucerkina buba (Phytodecta fornicata). U godinama prenamnoženja, ova štetočina može izazvati velika oštećenja na lucerištima. U pojedinim godinama može u potpunosti da ogoli stabljike lucerke.

Naša preporuka za suzbijanje štetnih insekata u lucerištima je insekticid Tonus. Pomenuti preparat je najbolje primeniti pred prvi otkos, u količini od 0,25 kg/ha.

Za kvalitetniji i bolji prinos lucerke preporučujemo upotrebu sledećih preparata za folijarnu prihranu lucerišta:

 • Foligal Super je univerzalno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima. Dovodi do pravilnog formiranja vegetativnih i generativnih organa biljaka lucerke. Foligal Super pored dopunske ishrane makro i mikroelementima utiče i na bolje usvajanje i delovanje sredstava za zaštitu bilja. Iz tog razloga je vrlo korisno i praktično primeniti Foligal Super  uz herbicidni tretman lucerke u fazi od prve do treće troliske. Primenjuje se u dozi od 3 l/ha.
  ili
 • Soluveg 20:20:20+1MgO+ME je đubrivo koje obezbeđuje potpunu i uravnoteženu ishranu lucerke. Odlikuje ga visok kvalitet vodotopivosti, ne nanoseći oštećenja na diznama prilikom aplikacije. Soluveg 20:20:20+1MgO+ME se primenjuje u količini od 3 kg/ha. Može se aplicirati posle svakog otkosa lucerke (može se primeniti i uz insekticidni tretman).

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!