Galenika Fitofarmacija | Crop Farming Single

Ratarstvo

Zaštita lucerke od korova u vreme zimskog mirovanja, pre kretanja vegetacije

21 February 2023

Kako bi obezbedili čista lucerišta, dobre prinose sena i senaže, koji su jedan od najvažnijih izvora stočne hrane, neophodno je kvalitetno zaštiti lucerku od prisustva korovskih biljaka. U tu svrhu koristimo herbicide, specijalizovane za takvu namenu. U praksi je sve češći tretman zaštite lucerke od korova tokom perioda mirovanja vegetacije. Ovim tretmanom obezbeđujemo neometan rast i razvoj lucerke, bez prisustva korova od samog početka vegetacije! Nakon tretmana tokom perioda mirovanja vegetacije, lucerišta ostaju "čista", bez prisustva neželjenih korovskih biljaka. Kvalitet stočne hrane u lucerištima značajno je bolji, a sadržaj vitamina, minerala i proteina na visokom je nivou.

Lucerka
Lucerka

Kako efikasno suzbiti korove u periodu mirovanja vegetacije lucerke?

Velton WG suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Nakon aplikacije usvaja se korenom i listom i transportuje u nadzemne delove biljke. Poseduje slabiju vertikalnu pokretljivost u zemljištu što mu obezbeđuje dugotrajno delovanje. Doza primene iznosi 0,5-1 kg/ha, u zavisnosti od tipa zemljišta. Suzbija najtvrdokornije korovske vrste u lucerištima kao što su pepeljuga, mrtva kopriva, tušt, tarčužak... Dozvoljena je primena preparata isključivo u zasnovanoj lucerki koja je starija od 12 meseci.

ili

Okvir suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Usvaja se lišćem i korenom korovskih biljaka. Suzbija veliki broj korovskih vrsta, kao što su ljutić, dvornik, štir... Okvir predstavlja odlično rešenje za suzbijanje korovske biljke štavelj (kiseljak). Doza primene iznosi 15-20 g/ha, uz dodatak okvašivača Alteox T Prima 0,2%. Dozvoljena je primena isključivo u zasnovanoj lucerki koja je starija od 12 meseci.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!