Ratarstvo

Zaštita šećerne repe od prouzrokovača bolesti

30 May 2022

Strategija suzbijanja prouzrukovača pegavosti lista šećerne repe sprovodi se preventivnim tretmanima, tokom intenzivnog porasta, a najkasnije po detekciji prvih simptoma (koji su najčešće slabog intenziteta) zbog čega je neophodan detaljan pregled useva. Nakon prvog fungicidnog tretmana važno je redovno pratiti zdravstveno stanje repišta. U uslovima gde su prisutne padavine i visoka relativna vlažnost vazduha potrebno je ponoviti tretman kako bi sprečili širenje patogena.

Zaštita šećerne repe od bolesti
Zaštita šećerne repe od bolesti

Za efikasno suzbijanje bolesti u usevu šećerne repe, Galenika-Fitofarmacija obezbedila je proverene preparate, dokazane u praksi:

I tretman Mankogal 80
+
Sekvenca
+
Nu Film 17
2 kg/ha

0,4-0,6 l/ha

0,3 l/ha
II tretman Mankogal 80
+
Antre plus
ili
Pylon
+
Nu Film 17
2 kg/ha

1,5 l/ha

0,8 l/ha

0,3 l/ha
III tretman Mankogal 80
+
Duplex pro
+
Sekvenca
+
Nu Film 17
2 kg/ha

0,8 l/ha

0,4-0,6 l/ha

0,3 l/ha

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Detaljnije u prilogu