Galenika Fitofarmacija | Crop Farming Single

Ratarstvo

Zaštita šećerne repe protiv pegavosti lista

24 June 2022

Obilaskom repišta utvrđeno je prisustvo bolesti na listovima šećerne repe (izraženiji simptomi utvrđeni su na parcelama u zalivnom sistemu). Na listovima šećerne repe mogu se pronaći pege koje potvrđuju prisustvo patogena Cercospora beticola.

Pegavost lista (Cercospora beticola) ekonomski je najznačajnija bolest šećerne repe, redovna je i izuzetno destruktivna. Razvoju bolesti pogoduje toplo vreme i sa povećanom vlagom vazduha. Smenom sunčanih i kišnih dana stvaraju se idealni uslovi za razvoj patogena. Karakteristični simptomi su sivo-smeđe pege, oivičene crveno-smeđim obodom. Pege su sitne, okrugle, često nepravilnog oblika. Prvo se javljaju na starijem, nakon čega zahvataju i mlađe lišće. Broj pega povećava se sa razvojem bolesti, dolazi do njihovog spajanja i sušenja zaraženih delova tkiva. Napadnuti listovi suše se i propadaju, biljke formiraju nove listove, koji ponovo obole i osuše se. Šećerna repa troši hranljive materije u procesu stalnog formiranja novog lišća, koren ostaje sitan i sa malo šećera.

Zaštita šećerne repe protiv crne pegavosti
Zaštita šećerne repe protiv crne pegavosti

Suzbijanje prouzrukovača pegavosti lista šećerne repe sprovodi se preventivnim tretmanima tokom intenzivnog porasta, a najkasnije po detekciji prvih simptoma (koji su uglavnom slabog intenziteta) zbog čega je potreban redovan pregled useva.

Nakon prvog tretmana, važno je pratiti zdravstveno stanje repišta. U uslovima kiše i visoke relativne vlažnosti vazduha neophodno je ponoviti tretman, kako bi sprečili širenje prouzrukovača bolesti.

Duplex pro je novi fungicid u proizvodnom portfoliju koji sadrži dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različite mehanizme delovanja na patogena. Obe komponente (protiokonazol i azoksistrobin) pokazuju sistemično delovanje i visoku efikasnost u suzbijanju bolesti, a njihova kombinacija pruža maksimalnu zaštitu useva šećerne repe!

U biološkim ispitivanjima efikasnost fungicida Duplex pro u suzbijanju patogena Cercospora beticola u odnosu na standard bila je veća:

  • Inđija + 2,75%
  • Bačko Dobro Polje + 4,49%
  • Kukujevci + 3,5%
  • Stari Banovci + 2,82%

Efikasnost fungicida Duplex pro u odnosu na standard

Duplex pro i u usevu pšenice efikasno suzbija ekonomski najznačajnije bolesti!

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!