Galenika Fitofarmacija | Crop Farming Single

Ratarstvo

Zaštita strnih žita od štetnih insekata u jesenjem periodu

27 October 2022

U toplim i suvim jesenjim danima proizvođači užurbano privode kraju setvu pšenice. Ječam je na najvećem delu planiranih setvenih površina već posejan. Sva žita koja su posejana u ranijim rokovima setve u fazi su nicanja i ubrzano napreduju zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima. Kako bi obezbedili visoke prinose, osim agrotehnike, đubrenja, upotrebe deklarisanog semena, neophodna je i zaštita strnih žita od insekata, bolesti i korova. Ukoliko posao uradimo kvalitetno i na vreme, visok prinos neće izostati.

U periodu dok je setva u toku, na ranijim setvama koje su nikle primećeno je prisustvo štetnih insekata. Poslednjih godina usled globalnog porasta temperature, potvrđeno je sve učestalije prisustvo biljnih vašiju i cikada u usevima strnih žita u jesenjem periodu. Štete koje nastaju mogu biti direktne (isisavanjem biljnih sokova iz tkiva) ili indirektne (pomenute štetočine prenosioci su opasnih viroznih oboljenja). Biljne vaši i cikade prenosioci su bolesti kao što su žuta patuljavost ječma, koju uzrokuje virus Barley Yellow Dworf, i patuljavost pšenice, koju uzrokuje virus Wheat Dwarf.

Zaštita strnih žita od štetnih insekata u jesenjem periodu
Zaštita strnih žita od štetnih insekata u jesenjem periodu

Štete najčešće nastaju u jesen tokom toplih jesenjih dana. Pomenuti insekti prvo naseljavaju žita koja su posejana u ranijim rokovima setve i koja su prvo ponikli, a kako i na ostalim parcelama žita počinju da niču, zahvataju i ostale površine. Zaražene biljke su nižeg porasta, zakržljale, hlorotične i često žbunastog oblika. Kao ishod prisustva virusa u biljkama, imamo umanjen prinos lošeg kvaliteta.

Preporuka je obići useve i ukoliko na 10% izniklih biljaka primetite prisustvo štetnih insekata (biljne vaši i cikade), neophodno je primeniti hemijski tretman. U tu svrhu preporučujemo preparat Polux.

Redovnim obilaskom, pravovremeno možemo primeniti hemijski tretman u strnim žitima. Ukoliko se period toplog vremena produži, po potrebi, ponoviti tretman, kako bi obezbedili maksimalnu zaštitu useva. Preporuka je da tretman obavite u najtoplijem delu dana, bez prisustva rose na biljkama.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!