Ratarstvo

Zaštita useva uljane repice u jesenjem periodu

2 October 2023

Usled aktuelnih vremenskih prilika, površine pod uljanom repicom u stalnom su porastu. U jesenjem periodu nakon setve i nicanja useva, svu pažnju potrebno je usmeriti ka zaštiti useva uljane repice od korova i štetočina.

Korov
Korov

Za suzbijanje uskolisnih korova preporučujemo upotrebu proizvoda Globus EC, koji sadrži aktivnu materiju kvizalofop-P-etil. Tretiranje obaviti pravovremeno kako bi i efekat primene bio što uspešniji.

Suzbijanja štetočina uljane repice svrstavamo u redovnu meru zaštite. Ekonomski najznačajnije štetočine sa kojima se susrećemo u jesenjem periodu su repičina lisna osa (Atalia colibri), buvači iz roda Phyllotreta i crvenoglavi repičin buvač (Psylliodes chrysocephala). Najefikasniji način suzbijanja repičine lisne ose i buvača zove se Polux. Sadrži aktivanu materiju deltametrin, koju odlikuje veoma brz efekat na štetočine.

Štetočine na uljanoj repici
Štetočine na uljanoj repici

Uz primenu navedenih proizvoda preporučujemo upotrebu preparata Fitopin (biostimulator namenjen za otklanjanje posledica izazvanih biotičkim i abiotičkim stresom kod biljaka). Aktivna komponenta proizvoda je prirodni brasinolid koja pripada grupi hormona brasinosteroida - jedinjenja koja biljka sama sintetiše, a odgovorni su za rast ćelije i ćelijsku deobu. Utiče na rad drugih hormona, pa ih tako vraća u ravnotežu, a biljka uspostavlja normalan proces rasta i razvoja.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!