Ratarstvo

Zaštita uljane repice od štetnih insekata

21 February 2023

Uljana repica je u fazi intenzivnog porasta zbog čega je potrebno omogućiti što bolje uslove za njen dalji razvoj. U prolećnim uslovima primetna su temperaturna kolebanja. Jutra su praćena nižim temperaturama, koja tokom dana dosežu do pravih prolećnih temperatura. Ovakve temperature pogoduju razvoju štetnih insekata. Strategija upravljanja štetočinama uljane repice zasniva se prvenstveno na praćenju i proceni rizika od napada štetočina, nakon čega nastupaju mere suzbijanja. Nakon obilska useva uljane repice ukoliko se utvrdi prisustvo kritičnog broja štetnih insektata, naša preporuka je uraditi tretman, kako bi efikasno suzbili štetne insekte.

Koji su to najopasniji štetni insekti u prolećnom periodu?

Mala repičina pipa (Ceutorhynchus pallidactylus) i velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi) naseljavaju ista staništa. Pojavljuju se u proleće već pri temperaturi od 10°C. Teško ih je uočiti kada su prisutne pojedinačno, veličine su od 2,5 do 3,5 mm, plavo-sive ili plavo-crne boje. Najveće štete nanose larve koje se hrane nadzemnim delovima uljane repice, ubušujući se u stabljike, izazivajući njihovu deformaciju i pucanje. Štete prave na peteljkama listova (mala repičina pipa), kao i na stabljici, blizu zemljišta, bušeći hodnike pri čemu može doći do njenog deformisanja i pucanja (velika repičina pipa). Na oštećenim delovima repice ostvaruju se uslovi za dalji razvoj patogena.

Obilskom terena utvrđeno je prisustvo pipa na usevu uljane repice, preporuka je obavezan obilazak uljanih repica, kako bi pravovremeno uradili tretman. Ukoliko se na jednoj od pet biljaka utvrdi prisustvo pipa ili jedna do dve pipe na jednom metru kvadratnom, potrebno je sprovesti tretman.

Osim pipa, repičin sjajnik (Meligethes aeneus) je jedna od najvažnijih štetočina uljane repice. Javlja se u velikom broju. Repičin sjajnik može dovesti do smanjenja prinosa i do 50%. Odrasla jedinka ima izduženo ravno crno telo sa metalik zelenim ili plavim sjajem. Dužina tela varira od 2 do 3 mm. Odrasle jedinke zimuju među vegetacijom ili u zemljištu. Tokom proleća mogu se lako pronaći, među gotovo svim žutim cvetovima, posebno uljane repice i gorušice. Ženke lete do biljaka uljane repice, gde naseljavaju otvorene cvetove ili se spuštaju u zatvorene pupoljke da bi nastavile da se hrane. Zeleni pupoljci uljane repice koriste se za polaganje jaja. Larve se izlegu u roku od nedelju dana. Štete nastaju na pupoljcima, hraneći se, pupoljke buši i ponekad izgriza iznutra. Napadnuti pupoljci se ne otvaraju. Kada se cvetovi otvore, na njima više nema šteta, jer se tada repičin sjajnik hrani polenom. Prag štetnosti iznosi jedna jedinka po cvasti u fazi kada su pupoljci još nedefinisani i zbijeni u cvasti.

Insekt na repici

Za suzbijanje štetnih insekata u usevu uljane repice u prolećnom periodu preporučujemo insekticid POLUX. Kontaktni i digestivni insekticid, širokog spektra dejstva. Poseduje veoma brz efekat dejstva na ciljane štetočine.

Uz tretman za suzbijanja štetnih insekta preporučujemo i upotrebu folijarne prihrane.

CHOPIN EVOLUTION je kompleksno folijarno đubrivo sa dodatkom 18 esencijalnih aminokiselina, a sadrži azot i sumpor u svom sastavu, koji su zaduženi za poboljšanje prinosa i kvaliteta zrna. Aminokiseline u preparatu omogućavaju veoma brzo folijarno usvajanje, translokaciju i raspoređivanje aktivne materije na potrebna mesta u biljci.

Preporuka stručnog tima kompanije Galenika-Fitofarmacija za prolećni tretman uljane repice

POLUX 0,3 l/ha
+
CHOPIN EVOLUTION 4 l/ha

Kako bi postigli maksimalan efekat potrebno je tretman obaviti u najtoplijem delu dana sa količinom tečnosti od 200 do 300 litara po 1 hektaru. Uljana repica se slabo regeneriše nakon gaženje, zbog toga proporučujemo korišćenje stalnih tragova u usevu.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!