Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Adversis - efikasno rešenje za ujednačeno sazrevanje i bolju berbu višnje

24 June 2022

Zasadi višnje u velikom broju regiona su na početku sazrevanja plodova. Do sada su obavljene sve redovne i pravovremene mere u cilju kvalitetne zaštite i ishrane.

Međutim na početku sazrevanja, a u cilju bolje i efikasnije berbe neophodna je primena bioregulatora ADVERSIS.

Adversis - za ujednačeno sazrevanje i bolju berbu višnje
Adversis - za ujednačeno sazrevanje i bolju berbu višnje

Reč je o bioregulatoru koji sadrži akitvnu supstancu etefon, jedinjenje koje spada u grupu regulatora rasta biljaka (sistemični fiziotrop) i svoju primenu je našao u voćarstvu. Prilikom aplikacije, prodire u biljna tkiva i u biljkama prelazi u novi hemijski oblik – etilen. Etilen je gas, spada u prirodne biljne hormone i kao takav, uključen je u razne fiziološke procese.

Kod višnje, etilen utiče na gen koji kontroliše sintezu i aktivaciju enzima koji rastvaraju pektin između ćelija u apscisnom sloju. Na taj način dolazi do slabljenja veze ploda sa peteljkom što omogućava i olakšava mehanizovanu berbu.

Etefon je sistemični regulator rasta, koji se usvaja preko lista. Što je vegetativna masa razvijenija, dejstvo preparata Adversis će biti izraženije.

Stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija na početku sazrevanja, najkasnije 7 dana pred berbu, preporučuje primenu preparata ADVERSIS u količini primene 0,23l/m visine krošnje/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!