Voćarstvo

Aktuelna zaštita i ishrana jabuke u fazi intenzivnog porasta plodova

17 May 2024

Zasadi jabuke se nalaze u fazi intenzivnog porasta plodova na velikom broju lokaliteta u našoj zemlji. Promenljivi meteorološki uslovi i česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj i stvaranje infekcije prouzokovačem pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Jabuka

Dozrelost askospora je u visokom procentu, a ispražnjenost askusa je oko 50% što ukazuje na činjenicu da će sa najavljenim padavinama doći do novog izbacivanja askospora na mlado lišće i stvaranja primarnih infekcija. Iz tog razloga je preporuka da se pre najavljenih padavina obavi tretiranje.

Pored pomenutog prouzrokovača, neophodno je obaviti zaštitu i od prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) u cilju sprečavanja sekundarnih infekcija.

Za zaštitu od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda, kao i pepelnice, kompanija GALENIKA - FITOFARMACIJA preporučuje primenu kombinacije preparata:

GALILEO u koncentraciji 0,075%
+
SEKVENCA u koncentraciji 0,02%

Veoma je bitno naglasiti da se pored zaštite od prouzrokovača bolesti nastavi sa intenzivnom zaštitom od štetnih insekata.

Jabuka

Kada govorimo o zaštiti od štetnih insekata, mislimo pre svega na jabukinog smotavca koji se nalazi u fazi piljenja larvi, pa je neophodno obaviti tretiranje primenom preparata TRAPER u koncentraciji 0,05%.

Za bolju čvrstoću i razvoj plodova preporučujemo primenu preparata FERTIGAL CaB ORGANO u koncentraciji 0,3%.

Preparati su dostupni u poljoprivrednim apotekama širom zemlje! Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!