Voćarstvo

Aktuelna zaštita u zasadima jabuke

22 March 2023

Toplo vreme iniciralo je početak nove vegetacije gajenih biljaka. Sa pucanjem pupoljaka jabuke, pojavljuju se novi i mladi listovi. Takvo biljno tkivo, osetljivo je na prouzrukovače ekonomski najznačajnijih bolesti i štetočina, pre svega na prouzrukovača čađave pegavosti lista i pepelnice jabuke.

Čađava pegavost lista jabuke prezimljava u obliku pseudotecija koje vremenom dozrevaju, tj. formiraju askospore koje su sposobne da izvrše primarnu infekciju lista. Sa svakom kišom, zrele spore se izbacuju, padaju na mladi list, klijaju i počinju sa procesom infekcije. U cilju suzbijanja ove bolesti, neophodno je vršiti preventivne tretmane sa efikasnim fungicidima koji sprečavaju klijanje spore. Ukoliko se ovaj proces ipak desi, neophodno je upotrebiti fungicide sa kurativnim delovanjem koji sprečavaju porast klicine cevi.

Jabuka

Preparat ACUSTIC je fungicid koji ima izuzetno dobru efikasnost u suzbijanju gljive Venturia inaequalis. Nakon aplikacije, čvrsto se vezuje za biljno tkivo, pa se veoma teško ispira kišom. Karakteriše ga odlično preventivno delovanje ali pokazuje i zadovoljavajuće kurativno delovanje ukoliko se primeni 48h nakon ostvarene infekcije.

Pepelnica jabuke predstavlja značajnu bolest ove kulture zbog svog načina korišćenja nutritienata za sopstvenu potrebu. Naseljava listove, formira specijalne tvorevine-haustorije pa na taj način usvaja neophodne nutritijente iz lista. List se uvija, biljka slabi, a svi najvažniji fiziološki procesi se odvijaju značajno slabijim intenzitetom. Mladi listovi su posebno osetljivi na prouzrokovača pepelnice, pa je sa zaštiom potrebno krenuti na vreme. Za infekciju nije potrebna kiša, već je dovoljna povećana vlaga vazduha. S obzirom da su svi uslovi za infekciju prisutni, vreme je za sprovođenje mera zaštite.

Preparat LUNAR je fungicid koji sprečava sintezu energije kod gljive koja je potrebna za rast i razvoj ove bolesti. Fungicid se translaminarno kreće, što znači da pruža zaštitu kako lica lista tako i naličja. Pogotovo dobru efikasnost ispoljava u ranim fazama razvoja micelije, pa je ovo period kada je ovaj preparat najefikasniji.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!