Voćarstvo

Aktuelna zaštita u zasadima šljive

6 June 2022

Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljive, u prvom redu šupljikavost lista (Wylsonomyces carpophillus), crvena pegavosti lista šljive (Polystigma rubrum) i trulež ploda (Monillinia sp).

Zaštita šljive
Zaštita šljive

Za njihovo suzbijanje preporučujemo kombinaciju fungicida:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%
+
FLUX u koncentraciji 0,1%

U sledećem periodu sa porastom temperatura očekuje se intenzivno piljenje larvi šljivinog smotavca (Grpholita funebrana), te je preporuka proizvođačima šljive da pre ubušivanja larvi u plodove obave tretman insekticidom:

POLUX u koncentraciji 0,05%

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučujemo da se primeni kombinacija folijarnih đubriva ACTIVEG GOLD u koncentraciji 0,3% i FOLIGAL KALCIJUM u koncentraciji 0,3% za bolju čvrstoću plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!