Voćarstvo

Cvetanje kruške: Kako da zaštitite zasade kruške od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda?

3 April 2024

Zasadi kruške nalaze se u fazi punog cvetanja u velikom broju regiona gajenja u našoj zemlji.

Ova faza je veoma osetljiva, jer može doći do stvaranja infekcije prouzrokovačem pegavosti lista i krastavosti ploda kruške (Venturia pyrina).

Cvetanje kruške

Trenutne vremenske prilike pogoduju razvoju pomenutog prouzrokovača, pa je neophodno obaviti pravovremenu i adekvatnu zaštitu.

U cilju suzbijanja prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda kruške (Venturia pyrina), kompanija Galenika-Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije preparata:

GALILEO u koncentraciji 0,05-0,075%
+
PEHAR u koncentraciji 0,1%

Ishrana kruške u fazi cvetanja

U cilju bolje oplodnje cvetova, preporučujemo primenu preparata FOLIGAL FEED BOR 150 u koncentraciji 0,1-0,2%.

Cvetanje kruške

Foligal Feed Bor 150 je folijarno đubrivo sa visokom koncentracijom bora u obliku bor etanolamina. Bor se u navedenom organskom kompleksu olakšano usvaja u biljno tkivo i transportuje unutar biljke.

Foligal Feed Bor 150:

  • poboljšava oplodnju cvetova
  • utiče na transport šećera u biljkama
  • primenjuje se folijarno, 1 do 2 litara po hektaru

Posebno je važno naglasiti da se tretiranja obave u večernjim časovima kada je aktivnost pčela smanjena!

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!