Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Ishrana zasada jagode

5 April 2021

Zasadi jagode se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta. Porastom biljaka i formiranjem novog lišća povećavaju se potrebe za hranivima. U navedenoj fenofazi, za optimalnu ishranu zasada jagode potrebno je primeniti, putem sistema za navodnjavanje, kombinaciju đubriva i oplemenjivača zemljišta:

Soluveg Orange 22-10-10+3,5MgO+ME 30 kg/ha
+
Fertigal Humi Pro 5 l/ha

Jagoda

Za folijarnu prihranu preporučujemo primenu preparata Activeg vegetative. U proizvodu se nalazi kompleks aminokiselina+NPK+ME. Primenom biostimulativnog folijarnog đubriva obezbeđujemo biljkama sve esencijalne potrebe koje se veoma brzo apsorbuju. Količina primene Activeg vegetative u zasadima jagode je 3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!