Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Jagoda - početak vegetacije

2 March 2021

Jagode polako izlaze iz zimskog mirovanja. Radovi koji se odvijaju u polju su čišćenje starog lišća koje može biti nosioc raznih patogena. Takođe, takvi listovi poseduju nisku fotosintetsku aktivnost, tako da ih svakako treba ukloniti.

Nakon čišćenja starog lišća, a sa porastom temperature, doći će do rasta nove lisne mase. Nov list će u narednom periodu biti podložan napadu kako lisnih vaši, tako i bolesti lista (Mycosphaerella fragariae).

Jagoda

Za suzbijanje navedenih štetnih agenasa preporučujemo primenu sledeće kombinacije proizvoda:

Mankogal 80 u koncentraciji 0,2%
+
Akord u koncentraciji 0,075%
+
Polux u koncentraciji 0,05%

Ishrana zasada jagode, kao i zaštita, počinje sa kretanjem vegetacije. Folijarnu prihranu je moguće, a i potrebno, izvesti sa prvim tretmanom kada koristimo sredstva za zaštitu biljaka. Galenika - Fitofarmacija u prvom tretmanu preporučuje upotrebu folijarnog đubriva na bazi algi - Fertigal Eklomaks u dozi od 0,2%. Ovo đubrivo je na bazi biljnih hormona i utiče na poboljšanje kondicionog stanja zasada.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!