Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Jagoda - početak vegetacije

30 March 2021

Poštovani jagodari, pred nama je još jedna vegetacija puna temperaturnih oscilacija. Zasadi jagode na terenu za sada deluju odlično. Osim mestimične pojave grinja, drugi problemi nisu primećeni. Sa preporukom za suzbijanje grinja ćemo sačekati još malo da dođu topliji dani pa ćemo adekvatno odreagovati. U narednom periodu nas očekuju intenzivni radovi koji se neće završiti do kraja berbe, a nakon malog odmora ponovo krećemo sa radovima kao što su sadnja i održavanje starog zasada.

U prethodnom periodu smo savetovali da se uradi zaštita zasada kombinacijom preparata Mankogal 80 + Akord + Polux + Fertigal Eklomaks. Za one koji još uvek nisu tretirali zasad, nakon čišćenja starog lista, predlažemo upravo tretman sa tim preparatima.

Jagoda

Očekuje nas intenzivan porast lisne mase u narednom periodu, a i neadekvatni vremenski uslovi. Kako biljka raste i povećava bujnost to je neotpornija na hladnoću, što se kasnije odražava i utiče na prinos i kvalitet plodova.

Zbog toga preporučujemo da se u toku narednih 7 dana uradi tretman sa jedinstvenom kombinacijom preparata. Preparati su dokazani kod mnogih proizvođača, u voćarstvu, povrtarsvu i ratarstvu, kao najbolji biostimulatori za pospešivanje kondicionog stanja biljaka:

Activeg vegetative (2 l/ha)
+
Epin extra (100 ml/ha)

Jagoda

Fertigacija

Optimizacijom zemljišne vlage i podizanjem temperature zemljišta na oko 14°C preporučujumo da obavite prvu prihranu putem sistema za navodnjavanje.

Kombinacijom vrhunskih proizvoda vaše biljke će vrlo brzo dobiti novi porast i ući u odlično kondiciono stanje:

Soluveg Green 10-40-10+4MgO+ME (1 g/ biljka)
+
Fertigal Humi Pro (10 l/ha)

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!