Voćarstvo

Plavo prskanje - obavezna preventiva voćnjaka i vinograda

25 January 2023

Porast dnevnih temperatura iznad 10°C tokom ovog meseca podstakao je kretanje vegetacije, ali i aktivnost različitih prouzrokovača biljnih bolesti i štetnih insekata u zasadima voćaka i vinove loze.

Na početku vegetacije obavezno je obaviti Plavo prskanje - osnovnu preventivnu meru. Tretiranje će suzbiti prezimele stadijume štetnih insekata i grinja u krošnji, rak ranama, oko pupoljaka, kao i u pukotinama kore stabla.

Jabuka
Jabuka
Breskva
Breskva

Patogeni mogu da izazovu značajna oštećenja u višegodišnjim zasadima i uzrokovati velike ekonomske gubitke poljoprivrednim proizvođačima.

Rane nastale nakon orezivanja predstavljaju ulazna mesta za prodor štetnih organizama, pa se iz tog razloga posle rezidbe, a pre početka listanja, savetuje zaštita zasada primenom fungicida na bazi bakra.

Koja je najefikasnija zaštita voćnjaka na početku vegetacije ?

Kombinacija bakra iz bakar oksihlorida i mineralnog ulja daje Plavo ulje čijom se primenom uspešno suzbijaju svi štetni insekti, grinje i prouzrokovači biljnih bolesti.

Reč je o insekto-akaro fungicidu, koji u svom sastavu ima dve aktivne materije, savremene OD formulacije. Prednost njegove primene ogleda se u tome što se jednim preparatom suzbijaju svi pomenuti štetni organizmi.

Plavo ulje

Pored odgovarajuće i pravovremene zaštite, potrebno je obratiti pažnju i na kvalitet izvođenja tretmana. Tačnije, plavo prskanje obavlja se po mirnom i suvom vremenu, na temperaturi iznad 8°C.

Potrebno je od 800 do 1.200 litara vode po hektaru, u zavisnosti od starosti zasada, uzgojnog oblika, kao i sistema uzgoja. Ukoliko nakon izvođenja navedene mere nastupi period obilnih padavina, preporuka je da se tretiranje ponovi.

Veoma je važno tretiranje obaviti što kvalitetnije kako bi depozit bakarnih preparata dospeo na ona mesta gde su prezimljavajuće forme štetnih insekata i grinja, u cilju njihovog što efikasnijeg suzbijanja.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Prospekt možete pogledati/ preuzeti u formatu.