Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Rešenje za suzbijanje jabukinog smotavca

2 June 2022

TRAPER - Biološki insekticid sa kratkom karencom, namenjen za suzbijanje jabukinog smotavca u različitim fazama razvoja plodova jabuke.

Jabukin smotavac

Jabukin smotavac predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu jabuke. Ovaj insekt ima nekoliko generacija godišnje, a prisutan je u zasadima tokom cele proizvodne sezone. Štete pravi gusenica, koja svojom ishranom buši hodnik u mezokarpu jabuke i time ga trajno oštećuje.

Ubušenje larve jabukinog smotavca
Fotografija br. 1
Ubušenje larve jabukinog smotavca
Hodnik kroz mezokarp ploda
Fotografija br. 2
Hodnik kroz mezokarp ploda jabuke
koji pravi gusenica jabukonog smotavca

Zašto Traper?

Aktivna supstanca spinosad pokazala je dobru efikasnost pri suzbijanju ekonomski najznačajnijih insekata iz familija Noctuidae, Tortricidae, Gelechiidae i Thripidae.

 • Traper odlikuje larvicidna aktivnost u suzbijanju jabukinog smotavca.
 • Po mehanizmu delovanja, razlikuje se od svih drugih larvicida, pa insekt teže može da stekne otpornost na ovo sredstvo.
 • Poseduje izuzetno širok spektar delovanja.
 • Niske je toksićnosti za sisare.
 • Kratka karenca, svega 7 dana.

Kako deluje Traper?

Deluje na nervni sistem insekata. Tokom ishrane ili neposrednim kontaktom, preparat dolazi do larve smotavca, zatim prouzrokuje nekontrolisane kontrakcije i podrhtavanje mišića. Posledica ovakvog nervnog poremećaja dovodi prvo do paralize, a zatim smrti i to već nakon 1-2 dana.

Kako protiv jabukonog smotavca?

Smenom insekticida Harpun, Triton i Traper, suzbija se rana faza razvoja jabukinog smotavca i sprečava mogućnost gusenice da počne sa ishranom na plodu, pa samim tim, postiže se zdrav plod bez štete koju ova gusenica može da prouzrokuje. Izuzetno je važno koristiti različite insekticide, sa drugačijim mehanizmom delovanja koji deluju na različite razvojne stadijume smotavca.

TALENT - Sistemični insekticid za efikasno suzbijanje biljnih vaši

Štete koje prouzrokuju biljne vaši nastaju sisanjem biljnih sokova. Nakon ishrane, list se uvija, a aktivna fotosintetska površina se umanjuje. Kao krajnji rezultat je smanjen intenzitet fotosinteze, što se ogleda u manjem kalibru ploda, a samim tim i manjem prinosu. Pored toga, vaši luče mednu rosu koja je dobra podloga za razvoj gljive čađavice, nakon čega plodovi ostaju zaprljani i gube tržišnu vrednost. Biljne vaši su vektori viroza na gajenim biljkama, što je posebno značajno u usevu paprike i drugih povrtarskih kultura.

Kovrdžanje lista jabuke
Fotografija br. 3
Simptom kovrdžanja lista jabuke
usled ishrane biljnih vaši

Zašto Talent?

Preparat Talent odlikuju nekoliko značajnih karakteristika koje su važne za suzbijanje biljnih vaši, tj. insekata koji bodu i sišu. Zbog takvog načina ishrane ovih štetočina, važno je koristiti insekticide koji će najlakše doći u kontakt sa usnim aparatom, kako bi se brzo i lako usvojili od strane insekta nakon čega nastaje uginuće.

Prema pokretljivosti u biljci:

 • Translaminarno
 • Sistemično

Način delovanja na štetočinu:

 • Digestivno
 • Kontaktno

Kako deluje Talent?

Talent je kontaktni i digestivni insekticid, deluje na čulne organe, čime se remeti ishrana insekta. Stilet postaje nefunkcionalan, a štetočina se ne hrani pa usled izgladnjivanja ugine. Distribuira se sa površine lica lista na naličje, a kroz biljku se kreće ksilemom. Ovim se obezbeđuje dobra distribucija preparata unutar cele biljke, što je izuzetno važno za suzbijanje insekata koji bodu i sišu.

Značajne karakteristike preprata Talent

 • jedinstven mehanizam delovanja-mora se menjati
 • perzistentan u biljci-dugo rezidualno delovanje 2-3 nedelje
 • 1h nakon usvajanja prestaje ishrana, 2-5 dana smrt
 • Sistemik, nema ispiranja
 • visoka efikasnost pri suzbijanju biljnih vaši