Voćarstvo

Trenutno stanje u voćnim zasadima

22 February 2021

Jabuka: Fenofaza - bubrenje i pucanje pupoljaka

Zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u fenofazama bubrenja i početka pucanja lisnih pupoljaka. U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bolesti grana i stabla (Nectria Galligena, Botryosphaeria spp, Neofabrea spp.) i drugog, preporučuje se izvođenje preventivnog tretmana, preparatima na bazi bakra:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji od 0,5%

Za suzbijanje štetnih vrsta insekata koji prezimljavaju u stadijumu jaja ili u različitim fazama razvoja larvi (crvena voćna grinja, štitaste vaši, biljne vaši, mrazovci i dr.), treba upotrebiti preparate:

GALMIN u koncentraciji 2-3%
+
CIPKORD 20 EC u koncentraciji 0,03%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pupoljak jabuke
Zasad jabuke

Kruška: Fenofaza kretanje vegtacije

U zasadima krušaka vizuelnim pregledom može se konstatovati prisustvo imaga obične kruškine buve i početak polaganja jaja u velikom broju proizvodnih regiona gajenja kruške u našoj zemlji.

U cilju suzbijanja prezimljavajućeg imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja preporučuje se primena preparata:

CIPKORD 20 EC u koncentraciji 0,03%
+
GALMIN u koncentraciji 3%

Tretmane treba izvoditi u najtoplijem delu dana kada je aktivnost kruškine buve najveća.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pupoljak kruške
Zasad kruške

Breskva i nektarina: fenofaza razmicanja pupoljaka pred pojavu zelene tačke

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića. Ovo je najosetljivija fenofaza razvoja breskve i nektarine za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), a najavljene padavine u narednom periodu stvoriće povoljne uslove za njen nastanak. Preporučujemo da se pre najavljenih padavina izvede tretiranje jednim od sledećih fungicida:

DIZIRAM 76WG u koncentraciji 0,25-0,35%
ili
GALILEO u koncentraciji 0,075-0,1%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pupoljak breskve
Zasad breskve

Višnja, trešnja, šljiva, kajsija: fenofaza bubrenje - pucanje pupoljaka (kretanje vegetacije)

Zasadi višnje, trešnje, šljive i kajsije se nalaze u faza bubrenja i pucanja pupoljaka. S obzirom na najavljene meteorološke uslove u narednom periodu potrebno je pristupiti zaštiti zasada koštičavih voćaka, u cilju smanjivanja prezimljavajućeg infekcionog potencijala različitih prouzrokovača bolesti i formi štetnih insekata i grinja koji se trenutno nalaze u pukotinama kore, rak ranama grana i grančica, oko pupoljaka. Ovom merom zaštite se vrši dezinfekcija rana nastalih nakon obavljene zimske rezidbe, kao i impregnacija biljaka.

Preporučujemo da se u narednom periodu obavi tretman sledećom kombinacijom:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5-0,75%
(u zavisnosti od infektivnog potencijala)
ili
CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%
+
GALMIN u koncentraciji 2-3%
(u zavisnosti od potencijala populacije štetnih insekata i grinja)
ili
PLAVO ULJE u koncentraciji 2-3%

Pre upotrebe preparata obavezno je pro čitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pupoljak višnje
Zasad višnje