Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Tretiranje u zasadima koštičavih voćaka posle berbe

13 September 2021

Berba koštičavih voćaka se polako privodi kraju i nakon ove operacije se nastavlja sa negom zasada. Obavljanje radova u zasadima nakon berbe ima za cilj da pripremi biljke za narednu vegetaciju. U sklopu tih radova, ubraja se i prihrana koštičavih voćaka koja se sprovodi sve do početka fenofaze zimskog mirovanja kada su završeni procesi formiranja rodnih pupoljaka i njihovih generativnih organa.

Veoma je važno da je se obavi đubrenje u jesen u voćarskim zasadima upravo iz razloga što se na taj način unose potrebne količine hranljivih elemenata za biljku za narednu sezonu.

Tokom vegetacije zbog rasta i razvoja plodova, lisne i drvenaste mase smanjena je značajna količina mikro i makroelemenata u zemljištu.

Zasad breskve posle berbe
Zasad breskve posle berbe
Zasad šljive posle berbe
Zasad šljive posle berbe

Iz tog razloga je neophodno prihranjivati voćke kako bi što brže usvojile i deponovale u svoje organe mikroelemente potrebne za bolji i snažniji start naredne vegetacione sezone.

Pre nego što dođe do opadanja lišća, voćka povlači sva hraniva u drvenaste organe i preko njih u korenov sistem. Pre početka povlačenja sokova u biljkama, redovna i podjednako važna mera je tretiranje biljaka đubrivima folijarnim putem.

U zasadima koštičavih voćaka nakon izvršene berbe izuzetno je važno tretiranje koji će biti priprema voćaka za narednu vegetaciju i obezbediti inicijalnu snagu za cvetanje i listanje biljaka na proleće. Neophodno je da se ovo tretiranje obavi kada su listovi fotosintetski aktivni, a pre početka njihovog žućenja.

Kompanija Galenika Fitofarmacija za izvođenje tretiranja u zasadima koštičavih voćaka nakon obavljene berbe preporučuje primenu kombinacije preparata:

FOLIGAL BOR 150 u količini 2 l/ha
+
FOLIGAL CINK 700 u količini 1 l/ha
+
FOLIGAL MANGAN 500 u količini 1 l/ha
+
FOLIGAL MAGNEZIJUM 500 u količini 2-4 l/ha