Voćarstvo

Tretiranje u zasadima kruške posle berbe

6 October 2023
Kruška

Na velikom broju lokaliteta u našoj zemlji, u zasadima kruške je berba završena ili se privodi kraju. Posle obavljene berbe, nastavlja se sa negom zasada, a to podrazumeva sprovođenje niza operacija. Pored brojnih agrotehničkih i pomotehničkih mera koje se sprovode, jedna od veoma važnih operacija je prihrana do početka faze mirovanja, kada se završava diferencijacija rodnih pupoljaka i rodnog potencijala za narednu godinu.

Količina mikroelemenata i makroelemenata tokom vegetacije kada je intenzivan porast lisne i drvenaste mase je umanjena.

U cilju što boljeg usvajanja i deponovanja svih potrebnih elemeanta za razvoj biljaka, kao i bržeg starta naredne sezone, neophodno je da se obavi đubrenje zasada kruške u jesen.

Posle obavljene berbe, a pre početka opadanja lišća, biljka obavljajući brojne fiziološke procese povlači sokove od krajnih tačaka rasta preko drvenastih delova, pa sve do korena i korenovog sistema. U cilju stvaranja što boljeg rodnog potencijala u narednoj sezoni, neophodno je prihraniti biljke folijarnim putem, pre povlačenja sokova.

Kruška

Osim toga što utiče na bolju diferencijaciju pupoljaka i rodnog potencijala, ovim tretiranjem se stvara i inicijalna energija za listanje i cvetanje kruške što se manifestuje boljim startom i zdravstvenim stanjem biljaka.

Ono što je veoma važno je da se ovo tretiranje obavi dok su listovi fotosintetski aktivni, pre početka žućenja.

Kompanija Galenika-Fitofarmacija preporučuje da se obavi jedno do tri tretiranja u razmaku 7-10 dana posle obavljene berbe u zasadima kruške primenom sledeće kombinacije preparata:

FOLIGAL FEED BOR 150 u koncentraciji 0,1-0,2%
+
FOLIGAL FEED CINK 700 u koncentraciji 0,1%
+
FOLIGAL FEED MAN 500 u koncentraciji 0,1%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!