Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Uzgoj leske u Srbiji

30 June 2022

Savremena tehnologija voćarske proizvodnje se sve više primenjuje u našim zasadima. Koriste se protivgradni sistemi, vrši se kontrolisano navodnjavanje i đubrenje, sve je češća upotreba modernih mašina u biljnoj prozvodnji, sade se perspektivne voćne vrste uz moderni sortiment koji je interesantan inostranom tržištu. Tako su na teritoriji Srbije, u proteklih nekoliko godina, zasađene značajne površine pod leskom.

Uzgoj leske i zaštita
Uzgoj leske i zaštita
Uzgoj leske i zaštita

Leska u Srbiji

Leska (Corylus avellana) je visoko produktivna biljna kultura koja je zauzela značajne proizvodne površine. Jedan od razloga ekspanzije ove kulure jeste velika potražnja i do sada stabilna cena gotovog proizvoda. Najčešće sorte na našoj teritoriji su Tonda di Giffoni, Nocchione i Tonda Gentile Romana. Značajne karakteristike ovih sorti su visok randman, dobar rodni potencijal i dobro prilagođavanje našim terenima. Odnos i raspored pomenutih sorti u zasadu je značajan zbog oprašivanja.

U zasadima na terirotiji Srbije, razmak sadnje je promenljiv i uslovljen je hranljivim bogatstvom zemljišta. Na bogatim zemljištima neophodno je saditi na većem rastojanju i obrnuto. Na zaklonjenim delovima krošnje, ne dolazi do formiranja rodnog pupoljka pa se u tom slučaju gubi na prinosu. Upravo je to razlog zbog koga je važno kontrolisati bujnost i odabrati najbolji razmak između biljaka i redova.

Savremeni zasadi kod nas imaju moderne sisteme za navodnjavanje. Određeni proizvođači se opredeljuju za nadzemni sistem laterala, dok je kod drugih prisutan podzemni tip. Oba sistema imaju prednosti i mane. Kod nadzemnog tipa, lakša je manipulacija sitemom, s obzirom da se potencijalna oštećenja lako uoče i saniraju. Sa druge strane, ovakav model isključuje mašinsku obradu terena između biljaka, što je važna mera u mladim zasadima. Takođe, gubici vode isparavanjem su manji kod podzemnog tipa.

Prednosti proizvodnje

Proizvodnja leske ne zahteva toliko ručnog rada koliko druge voćne vrste. Pored redovne zaštite, ishrane i navodnjavanja, najznačajnije operacije se svode na rezidbu, uklanjanje izdanaka, održavanje zasada za potrebe sakupljača i sakupljanje lešnika. U savremenim, intenzivnim zasadima, gotovo sve ove mere se izvode mašinski. Ipak, rezidba leske daje bolje rezultate ukoliko se odvija ručno, ali zbog velikih površina, sve je češća mašinska rezidba. Drugo, leska nema posebne zahteve kada govorimo o kvalitetu zemljišta. Ovo je kultura koja može da se gaji na zemljištima različitih hemijskih i fizičkih karakteristika.

Česti radovi

Uklanjanje izdanake je česta mera koja treba da se izvodi na početku njihovog porasta. Za ovu svrhu postoje hemijske metode, a najčešća mera jeste upotreba preparata Kabuki. Ova mera je značajna iz razloga što izdanci crpe veliku količinu vode i hranljivih materija, a takođe, sakpljanje lešnika je znatno teže. Upravo je ovo razlog čestog ravnanja terena upotrebom valjka. Za najčešći model automatskog sakupljača lešnika, potrebno je da teren bude što je moguće više ravan, bez vagaša ili druge vrste neravnina.

Zaštita leske

Kako za hranom i vodom, leska ima potrebu hemijske zaštite od značajnih bolesti i štetočina. Bakterioze leske često mogu da izazovu propadanje zasada, pa je u mirovanju vegetacije neophodno izvršiti tretman zaštite sa registrovanim preparatima za ovu namenu, Cuprozin ili Bakarni oksihlorid. Kao najveći izazov u zaštiti, svakako jeste suzbijanje stenica, vaši i lešnikovog surlaša. Za ovu namenu, zadovoljavajuću efikasnost pokazuju preparati Kozak, Polux i Tonus. Takođe, česta štetočina ove kulture jesu eriofidne grinje, za čije suzbijanje je registrovan preparat Abastate.

Rezime

Leska spada u visoko potencijalne voćarske kulture čiji pun rod dolazi posle osme godine od sadnje, dok prvi komercijalni rod može da se očekuje nakon četvrte godine. Sakupljanje se odvija na jesen, u nekoliko navrata (2-4). Ne zahteva veliki broj radnika, što je u poslednje vreme presudan faktor prilikom odabira voćne vrste prilikom podizanja zasada.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!