Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita zasada breskve i nektarine u fenofazi intenzivnog porasta plodova

9 May 2022

Zasadi breskve i nektarine se uglavom nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova. Česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača biljnih bolesti. Zasadima breskve i nektarine i dalje preti opasnost od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophillus). U narednom periodu u zasadima breskve i nektarine se očekuje obavljanje proreda plodova, redovne pomotehničke mere koja se svake godine obavlja.

Kako bi zasadi bili u dobrom zdravstvenom stanju tokom prorede plodova preporučuje se primena fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Breskva u fenofazi intenzivnog porasta plodova
Breskva u fenofazi intenzivnog porasta plodova

Mladi plodovi koji su u intenzivnom porastu su u promenljivim vremenskim uslovima podložni napadu Monilinia spp - prouzrokovača monilioza za čije suzbijanje treba upotrebiti AKORD u koncentraciji 0,075% koji efikasno suzbija i prouzrokovača pepelnice breskve. U narednom periodu se očekuje intenzivan let i polaganje jaja breskvinog smotavca (Grapholita molesta), pa je neophodno obaviti tretiranje primenom insekticida HARPUN u koncentraciji 0,1%.

Za bolju čvstoću plodova koji su u intenzivnom porastu preporučujemo primenu folijarnog đubriva FERTIGAL CaB Organo u koncentraciji 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!