Voćarstvo

Zaštita i ishrana višnje u fazi promene boje ploda

23 May 2024

Zasadi višnje se nalaze u fazi promene boje ploda, a to je veoma osetljiva faza kada je reč o zaštiti od prouzrokovača bolesti i štetnih insekata.

Usled porasta temperatura u ovom periodu, krenuo je i intenzivan razvoj lisne mase, mladara i plodova.

Višnja

Promenljivi meteorološki uslovi, kao i česte padavine, stvaraju povoljne uslove za razvoj i stvaranje infekcije prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophillus), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), i truleži plodova koju prouzrokuje Monillinia spp.

Fenofaza promena boje ploda je faza kada je neophodno pristupiti i suzbijanju trešnjine muve i biljnih vaši.

Trešnjina muva može položiti jaje na plod kad je pokožica meka, iz kog će se kasnije tokom berbe ispiliti larva.

Kako je dobro poznato da ispiljenu larvu u plodu nije moguće suzbiti, neophodno je obaviti tretiranje u cilju suzbijanja imaga trešnjine muve!

Višnja

Kompanija GALENIKA - FITOFARMACIJA za zaštitu višnje u ovoj fenofazi preporučuje primenu kombinacije sledećih preparata:

ACUSTIC u koncentraciji 0,15%
+
AKORD u koncentraciji 0,075%
+
TONUS u koncentraciji 0,025%

U cilju stabilizacije fizioloških procesa u biljkama i boljeg porasta i nalivanja plodova, preporučujemo da u zasadima višnje primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG GOLD u koncentraciji 0,3%, kao i đubrivo FOLIGAL FEED CALMAX u koncentraciji 0,3%, za bolju čvrstoću plodova.

Preparati su dostupni u poljoprivrednim apotekama širom zemlje! Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!