Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita kajsije pred berbu

8 July 2022

U prethodnim danima obilne padavine stvorile su povoljne uslove za razvoj prouzrokovača truleži ploda (Monillinia sp.). Ovo je ujedno osetljiva fenofaza kada treba obratiti pažnju i obaviti pravovremenu zaštitu kako ne bi došlo do pojave truleži tokom berbe i sladištenja. Takođe, veoma je važno da se obavi i intenzivna zaštita od štetnih insekata.

Zaštita kajsije pred berbu
Zaštita kajsije pred berbu

Za tu namenu preporučujemo primenu kombinacije fungicida i insekticida:

FLUX u koncentraciji 0,1%
+
POLUX u koncentraciji 0,03-0,05%

Zbog nestablnih meteoroloških uslova, velike količine padavina u kratkom periodu, preporučujemo da se primeni i đubrivo FERTIGAL SILIKA u koncentraciji primene 0,2-0,3% koje utiče na bolju i ujednačenu obojenost i čvrstoću plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!