Voćarstvo

Zaštita kajsije u fenofazi intenzivnog porasta plodova

30 April 2024

Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova, a to je faza kada su zasadi izuzetno osetljivi na prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophillus).

Padavine najavljene u narednom periodu stvoriće povoljne uslove za stvaranje infekcije i razvoj pomenutog prouzrokovača, kasnije pojavu simptoma šupljikavosti i krastavosti ploda.

Za zaštitu kajsije od prouzrokovača šupljikavosti lista preporuka je da se primeni preparat

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%

Plodovi kajsije u intenzivnom porastu su osetljivi i na prouzrokovača monilioza (Monilinia spp), koji može stvoriti latentne infekcije, pa je pored upotrebe preventivnog fungicida potrebno obaviti zaštitu i primenom sistemičnog fungicida

SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Kajsija

Osim zaštite od prouzrokovača bolesti, neophodno je sprovoditi zaštitu i od štetnih insekata. Stručni tim kompanije GALENIKA - FITOFARMACIJA za zaštitu od štetnih insekata preporučuje primenu preparata

POLUX u koncentraciji 0,03-0,05%

Za bolju čvstoću plodova koji su u intenzivnom porastu, kao i za njihov bolji porast, preporučujemo primenu kombinacije preparata

FERTIGAL CaB ORGANO u koncentraciji 0,3%
+
ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3-0,5%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.