Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita kruške na početku vegetacionog ciklusa

11 February 2022

U zasadima kruške, vizuelnim pregledom ustanovljeno je prisustvo imaga obične kruškine buve u proizvodnim reonima uzgoja pomenute voćne vrste širom naše zemlje.

U narednom periodu, sa porastom temperatura, dolazi do intenziviranja aktivnosti imaga, kao i početka poleganja jaja.

Kako bi suzbili prezimljujuću formu imaga ovog insekta, ali i sprečili dalje poleganje jaja, naša preporuka je upotreba preparata CIPKORD 20 EC, u koncentraciji 0,03% + GALMIN (3%).

Tretman se izvodi u toku najtoplijeg dela dana, kada je ujedno i najveća aktivnost kruškine buve. Tom prilikom, savetuje se koristiti i veću količinu vode (800 do 1.200 l/ha).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Zasad kruške
Kruškina buva
Kruškina buva