Voćarstvo

Zaštita kruške u fenofazama pucanja pupoljaka do fenofaze mišijih ušiju

21 March 2023

Zasadi kruške, u zavisnosti od sortimenta, se nalaze u fenofazama od pucanja pupoljaka do fenofaze mišijih ušiju.

U ovoj fenofazi nepohodno je sprovesti zaštitu i smanjiti infektivni potencijal prouzrokovača bolesti, posebno bakteriozne plamenjače koju prouzrokuje Erwinia amylovora.

U zasadima je pregledom ustanovljeno prisustvo imaga obične kruškine buve i početak polaganja jaja u velikom broju zasada kruške u našoj zemlji.

Sa porastom temperatura u narednim danima pojačaće se aktivnost, let i polaganje jaja kruškine buve.

Kruška
Kruška

Za zaštitu zasada kruške od pometutih prouzrokovača bolesti i kruškine buve stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije:

Bakarni oksihlorid 50 u koncentarciji 0,5%
+
Galmin u koncentraciji 2-3%
+
Cipkord EC u koncentraciji 0,03%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!