Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita maline na samom početku

1 March 2021

Zaštita maline počinje u fenofazi "bubrenje - pucanje pupoljaka", odnosno odmah nakon vezivanja. Ovim tretiranjem se suzbijaju prouzrokovači bolesti sušenja izdanaka maline, kao i prezimljujuće forme štetočina - zimska jaja lisnih vaši, prezimljujuće forme eriofidne grinje.

Preporučuje se kombinacija:

CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%
+
PREPARAT NA BAZI MINERALNOG ULJA u koncentraciji 2%
ili
PLAVO ULJE u koncentraciji 2-3%

Malinjak

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!