Voćarstvo

Zaštita maline od prouzrokovača sive truleži

17 May 2024

Zasadi maline na teritoriji Srbije nalaze se u različitim fenofazama, od precvetavanja i početka formiranja plodova do 14 dana pred berbu.

U narednim danima najavljena je obilna količina padavina, šta značajno može da utiče na razvoj prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea).

Malina

Siva trulež maline zahvata plod u svim fazama zrenja i izaziva trulež! Zbog toga je važno zaštititi malinu od prouzrokovača sive truleži na vreme primenom kvalitetnog fungicida.

Naši stručni saradnici za zaštitu maliine preporučuju primenu fungicida LIBRETO u količini 1,5 l/ha.

LIBRETO se u zasadima maline primenjuje u fazi cvetanja, pa sve do početka berbe! Ima veoma kratku karencu u malini - samo 3 dana, pa se može primeniti pred samu berbu!

Pogledajte kratak video o primeni fungicida LIBRETO u zasadima maline:

Preparati LIBRETO je dostupan u poljoprivrednim apotekama širom zemlje! Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!