Voćarstvo

Zaštita šljive pred berbu

8 July 2022

Nestabilno vreme praćeno padavinama u prethodnim danima stvara povoljne uslove za stvaranje infekcije različitih prouzrokovača bolesti, a posebno za prouzrokovača truleži plodova. U ovoj fazi je neophodno da se pristupi i suzbijanju štetnih insekata u zasadima šljive.

Zaštita šljive pred berbu
Zaštita šljive pred berbu

Stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije fungicida i insekticida:

FLUX u koncentraciji 0,1%
+
POLUX u koncentraciji 0,03-0,05%

Zbog nestablnih meteoroloških uslova, velike količine padavina u kratkom periodu, preporučujemo da se pored zaštite zasada šljive primeni i đubrivo FERTIGAL SILIKA u koncentraciji primene 0,2-0,3% u cilju bolje i ujednačene obojenosti i čvrstoće plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!