Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita višnje u fenofazi promene boje ploda

6 June 2022

Najavljene česte padavine tokom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za stvaranje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista (Wylsonomyces carpophillus), pegavosti lista višnje (Blumeriella jappi) i truleži plodova (Monillinia sp). U fenofazi promene boje ploda neophodno je sprovesti zaštitu i od trešnjine muve.

Zaštita višnje u fenofazi promene boje ploda
Zaštita višnje u fenofazi promene boje ploda

Stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije fungicida i insekticida:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%
+
AKORD u koncentraciji 0,075%
+
TONUS u koncentraciji 0,025%.

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučujemo da se primeni folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG GOLD u koncentraciji 0,3%, kao i đubrivo FOLIGAL KALCIJUM u koncentraciji 0,3%, za bolju čvrstoću plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!