Voćarstvo

Zaštita zasada breskve i nektarine nakon proređivanja

7 June 2022

U velikom broju proizvodnih regiona završava se ručna proreda plodova u zasadima breskve i nektarine.

Nakon ove pomotehničke operacije, koja povoljno utiče na kvalitet roda, potrebno je zasad zaštititi od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Wilsonomyces carpophilus), pepelnice (Sphaerotheca pannosa), latentnih infekcija mladih plodova koje prouzrokuju gljive iz roda Monilinia, fungicidima:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%
+
AKORD u koncentraciji 0,075%

Zaštita breskve
Zaštita breskve

U zasadima je u toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije breskvinog smotavca (Grapholita molesta). U cilju suzbijanja štetnih insekata proizvođačima se preporučuje primena insekticida: POLUX u koncentraciji 0,05%.

Za bolju čvrstoću plodova, kao i njihov bolji porast preporučujemo primenu kombinacije đubriva:

FOLIGAL KALCIJUM u koncentraciji 0,3%
+
ACTIVEG GOLD u koncentraciji 0,3%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!