Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita zasada breskve i nektarine u fazi bubrenja i pucanja pupoljaka

25 February 2022

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do početka pojave "zelene tačke" na terminalnim pupoljcima u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i ekspozicije terena na kom se nalazi zasad.

S obzirom na to da je u prethodnom tretiranju ("plavo tretiranje") obavljena zaštita zasada od različitih prouzrokovača bolesti pre najavljenih padavina, zasadi su efikasno zaštićeni i nije došlo do ostvarivanja infekcije. Međutim, sa porastom temperatura dolazi do intenziviranja bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka koje je potrebno pravovremeno i adekvano zaštititi. Zasadi breskve i nektarine se nalaze u najosetljivijoj fazi razvoja kada može doći do ostvarivanja infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), a padavine u narednom periodu će stvoriti uslove za njen nastanak.

Bubrenje pupoljaka breskve

Preporučujemo voćarima da u narednom periodu obiđu svoje zasade kako bi utvrdili u kojoj se fazi razvoja nalaze i pre najavljenih padavina obave tretiranje u cilju zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) jednim od sledećih visoko efikasnih fungicida:

Diziram 76 WG u koncentraciji 0,3%
ili
Galileo u koncentraciji 0,0,75-0,1%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!