Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita zasada breskve i nektarine u fazi razmicanja pupoljaka

21 March 2022

Breskva i nektarina se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića, na terminalnim, ali i bočnim pupoljcima.

Prognozirane visoke temperature u narednim danima ubrzaće vegetaciju, time i otvaranje pupoljaka.

Ovo je ujedno i najosetljivija fenofaza razvoja breskve i nektarine kada prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans) može ostvariti infekciju.

Kako najavljene vremenske prilike mogu stvoriti povoljne uslove za nastanak infekcije, neophodno je obaviti pravovremenu i advekvatnu zaštitu.

Stručni tim kompanije Galenika-Fitofarmacija za zaštitu breskve i nektarine u fazi razmicanja pupoljaka za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve preporučuje primenu visoko efikasnog fungicida Diziram 76 WG u koncentraciji 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pupoljci breskve