Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita zasada kajsije u fenofazi porasta plodova

26 May 2022

U fenofazi porasta plodova, zasadima kajsije i dalje preti opasnost od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophillus). Ovaj prouzrokovač, osim šupljikavosti lista na plodovima, može stvoriti i krastavost, na šta je kajsija posebno osetljiva voćarska kultura.

Česte padavine stvaraju povoljne uslove za stvaranje infekcije ovog patogena, pa je neophodno obaviti pravovremenu i adekvatnu zaštitu.

Za tu namenu preporučujemo primenu preventivnog fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Plodovi kajsije u intenzivnom porastu su i dalje osetljivi na prouzrokovača monilioza (Monilinia spp), pa je potrebno obaviti zaštitu primenom fungicida AKORD u koncentraciji 0,075% ili FLUX* u koncentraciji 0,1%.

Kajsija
Kajsija

Za zaštitu kajsije od štetnih insekata, a posebno jabukinog i breskvinog smotavca preporučuje se primena kombinacije insekticida:

HARPUN u koncentraciji 0,05%
+
TONUS u koncentraciji 0,025%

U cilju bolje čvrstoće plodova, njihovog porasta i poboljšanja fiziološkog stanja biljke preporučujemo primenu kombinacije đubriva:

ACTIVEG GOLD 0,2%
+
FOLIGAL KALCIJUM u koncentraciji 0,3%
ili
FERTIGAL CaB ORGANO u koncentraciji 0,3%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

* U toku je proces registracije.