Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita zasada koštičavih voćaka od prouzrokovača monilioza

17 March 2021

Završetkom zimskog mirovanja i sa kretanjem vegetacije u zasadima koštičavih voćaka, naredni tretman koji treba obaviti je suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa).

Voćke su naročito osetljive na pojavu bolesti u fenofazi cvetanja. Monilinia laxa može izazvati velike štete ako je tokom cvetanja kišovito vreme i ako se u zasadu pravovremeno ne obavlja tretman fungicidima. Monilinia laxa prezimljava u rak-ranama ili mladarima, kao i u mumificiranim plodovima koji se nalaze u krošnji ili na površini zemlje.

Neon i akord

Kako nastaje infekcija?

U periodu cvetanja, u uslovima veće vlažnosti, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti. Do infekcije dolazi u momentu otvaranja cveta, a infekcija se ostvaruje preko žiga i stubića tučka. Sušenje grančica i cvetova se manifestuje odmah posle cvetanja. Mladari procvetaju, ali tada cvetovi naglo menjaju boju u smeđu, suše se i propadaju. Kao posledica sušenja cvetova izostaje formiranje ploda. Infekcija se može ostvariti nakon 3-4h vlaženja cveta u opsegu temperatura 22-25°C, kao i na temperaturama ispod 10°C ukoliko vlaženje cveta traje najmanje 24h.

Prvi tretman treba obaviti u samom početku cvetanja kada je otvoreno oko 10% cvetova, a drugi tretman u fazi punog cvetanja.

Kompanija Galenika - Fitofarmacija za suzbijanje prouzrokovača monilioza u fazama od početka cvetanja do precvetavanja koštičavih voćaka preporučuje upotrebu fungicida:

  • NEON - u koncentraciji 0,05 % ili
  • PEHAR - u koncentraciji 0,2%, ukoliko su niže temperature ili
  • AKORD - u koncentraciji 0,075%, ukoliko su temperature nešto više.

U periodu cvetanja u zasadima koštičavih voćaka za bolju oplodnju, možete dodati preparat FOLIGAL BOR 150 u količini 1-2 l/ha.

Foligal Bor 150

Posebno skrećemo pažnju na očuvanje polinatora u vreme cvetanja u voćnjacima. Iako preporučeni fungicidi nisu otrovni za polinatore, tretman treba obaviti u poslepodnevnim časovima, kada je smanjena aktivnost pčela, a kako bi se pritom osigurala njihova potpuna bezbednost!

Čuvajmo pčele