Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita zasada kruške u fenofazi "mišije uši" do fenofaze belih balona

29 March 2021

Zasadi kruške se nalaze u fenofazama razvoja "mišije uši" do fenofaze belog balona u velikom broju lokaliteta u našoj zemlji. U ovim fazama razvoja je neophodno da se obavlja preventivna zaštita od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda kruške (Venturia pirina).

Kruška

Najavljene padavne stvoriće povoljne uslove za infekciju od ovog prouzrokovača, pa se preporučuje zaštita fungicidima:

METOD 480 SC (3 l/ha)
+
PEHAR (1 l/ha)

U periodu sa intenzivnim polaganjem jaja "kruškine buve" za njihovo suzbijanje preporučujemo upotrebu insekticida HARPUN u količini 1,5 l/ha.

Kruška
Kruška

U cilju otklanjanja i prevazilaženja stresnog stanja u kojima se trenutno nalaze biljke, njihovu bolju oplodnju i brži start preporučujemo kombinacije :

ACTIVEG VEGETATIVE (3-5 l/ha)
+
FOLIGAL BOR 150 (1-2 l/ha)
+
FOLIGAL CINK 700 (1-2 l/ha)

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!