Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita zasada šljive u fenofazi pucanja pupoljaka

21 March 2023

Veliki broj zasada šljive u našoj zemlji nalazi se u fenofazi pucanja pupoljaka.

Najavljeni meteorološki uslovi u narednom periodu usloviće pojačanu aktivnost štetnih insekata i prouzrokovača biljnih bolesti.

Zaštita zasada šljive u ovoj fenofazi ima za cilj da smanji prezimljavajući infekcioni potencijal prouzrokovača bolesti i štetnih insekata.

U ovoj fenofazi opasnost za zasade šljive predstavljaju fitopatogene bakterije iz roda Pseudomonas koje prouzrokuju rak-rane i odumiranje grana, prouzrokovač rogača šljive Taphrina pruni, prouzrokovač šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla) se takođe efikasno suzbija u ovo fazi.

Šljiva
Šljiva

Gljive iz roda Monilinia predstavljaju ozbiljnu pretnju za koštičave voćke iz razloga što prouzrokuju monilioze odnosno sušenje, kako cvetova, tako i rodnih grančica. Šljiva prestavlja voćarsku kulturu koja je izuzetno osetljiva na pomenute prouzrokovače.

U zasadima šljive su uočeni prezimeli stadijumi biljnih vaši, štitastih vaši, pa je neophodno na samom startu obaviti pravovremenu i adekvatnu zaštitu kako bi kasnije tokom vegetacije populacija bila na niskom nivou, a tako i zaštita bila što uspešnija.

U fazi pucanja pupoljaka u zasadima šljive preporučujemo primenu kombinacije:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5%
+
GALMIN 3-4%
ili
PLAVO ULJE u koncentraciji 3%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!