Voćarstvo

Zaštita zasada višnje u fenofazi intenzivnog porasta plodova

11 May 2023
Zasadi višnje

Zasadi višnje se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova. Prilikom porasta temperatura u ovom periodi, krenuo je brži razvoj lisne mase i intenzivan porast mladara i plodova. Promenljive vremenske prilike, kao i česte padavine stvaraju povljne uslove za stvaranje infekcije i razvoj prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophillus) i truleži plodova koju prouzrokuje Monillinia spp.

U fenofazi intenzivnog porasta plodova neophodno je pristupiti suzbijanju štetnih insekata - biljnih vaši, trešnjine muve.

Zasadi višnje
Zasadi višnje

Kompanija Galenika Fitofarmacija za zaštitu višnje u ovoj fenofazi preporučuje primenu kombinacije sledećih preparata:

METOD 480 SC u koncentraciji (0,3%)
+
SEKVENCA u koncentraciji 0,02%
+
POLUX u koncentraciji 0,05%

Zbog promenljivih meteoroloških uslova i velikih kolebanja temperatura, preporučujemo da u zasadima višnje primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3%, kao i đubrivo FERTIGAL CaB Organo u koncentraciji 0,3%, za bolju čvrstoću plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!