Voćarstvo

Zaštita zasada višnje od monilioze cveta

3 April 2024

Zasadi višnje se nalaze u fazi početka do faze punog cvetanja, na velikom broju lokaliteta.

Ove fenofaze su veoma osetljive faze razvoja višnje, jer može doći do stvaranja infekcije prouzrokovačem monilioze cveta (Monilinia sp.).

Najavljene padavine i visoke temperature predstavljaju povoljne uslove za razvoj pomenutog prouzrokovača bolesti, pa je veoma važno da se uradi pravovremena i adekvatna zaštita zasada višnje.

U cilju zaštite od prouzrokovača monilioze cveta u zasadima višnje preporučujemo primenu preparata NEON u koncentraciji 0,05% ili AKORD u koncentraciji 0,075%.

Cvetanje višnje

Za bolju oplodnju i brži razvoj i formiranje plodova preporučujemo primenu preparata FOLIGAL FEED BOR 150 u koncentraciji 0,1-0,2%.

Foligal Feed BOR 150 je folijarno đubrivo sa visokom koncentracijom bora u obliku bor etanolamina. Foligal Feed BOR 150:

  • poboljšava oplodnju
  • utiče na transport šećera u biljkama
  • primenjuje se folijano 1-2 litra po hektaru

Veoma je važno da se tretiranja obave u večernjim časovima kada je smanjena aktivnost pčela.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!